Bezig met laden...

Logboek

Leonardo onderzoekt mechanische vereenvoudiging van een helikopter

Leonardo onderzoekt mechanische vereenvoudiging van een helikopter

Leonardo en de Polytechnische Universiteit van Milaan hebben een overeenkomst gesloten om meerjarig fundamenteel onderzoek te doen naar een toekomstige helikopter.

De samenwerkingsovereenkomst behelst een ganse reeks deelprojecten en is ook deels een verderzetting van het project Innovation Hub welke Leonardo en de Universiteit begonnen in 2016.

Het wetenschappelijk onderzoek zal zich toespitsen op:

  • reductie van vibraties 
  • reductie van het geluidsniveau
  • preventief onderhoud op basis van de 'gezondheid' status van de helikopter (ipv periodieke systemen)
  • onderzoek naar innovatieve technieken, nieuwe, lichtere  materialen en de toepassingen ervan in helikopters  
  • fundamenteel onderzoek naar vereenvoudiging van mechanische componenten      

Leonardo wil met de resultaten van dit onderzoek een stillere helikopter bouwen met significant minder trillingen, waarbij de werklast van de piloot wordt verminderd.

De focus van het fundamenteel onderzoek naar innovatieve technologieen zal specifiek liggen op sterke en lichte materialen waaruit mechanische componenten kunnen worden gebouwd. Ook aspecten als kost, onderhoud en eenvoud van installatie zullen worden onderzocht.

Er zal ook aandacht worden besteed aan fundamenteel onderzoek rond de overdacht van vermogen tussen de gearbox en de hoofdrotor. De onderzoekers gaan kijken naar een significante vereenvoudiging van het huidige complexe mechanische systeem.

De vibraties worden onderzocht met referentie naar een bestaande Leonardo AW139 helikopter. Het onderzoek splitst zich in drie aspecten:

  • de rotor, vanwaar de vibraties voortkomen;
  • de gearbox, waardoor de vibraties worden doorgegeven aan de helikopterstructuur; 
  • de helikopterstructuur zelf.

Bedoeling is door gecoördineerd gebruik van actieve en passieve systemen de vibraties en geluid drastisch te verminderen.

Leonardo gelooft dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kan leiden naar een 'betere' helikopter. Onze hedendaagse helikopters zijn teveel gebaseerd op bestaande technieken die we constant trachten te verbeteren. Fundamenteel onderzoek moet die technieken in vraag stellen en andere oplossingen zoeken in een breder technologisch kader anno 2018.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *