Bezig met laden...

Logboek

EASA 2023 Veiligheidsaanbevelingen

EASA 2023 Veiligheidsaanbevelingen

EASA heeft zijn jaarlijks rapport 2023 met veiligheidsaanbevelingen voor de luchtvaart gepubliceerd. Zoals in de vorige jaren is in dit rapport (te) veel plaats voor aanbevelingen die betrekking hebben op helikopters. Van de 33 aanbevelingen zijn er 13 gerelateerd met helikopters. Op 3 aanbevelingen gaan we dieper in:

 • 5.1 Helicopters crash resistant fuel systems, (p 24)
  • EASA heeft na verschillende incidenten en post-crash branden het voorstel NPA 2022-10 gedaan om CRFS (crash-resistant fuel systems) verplicht te installeren in helikopters die nu nieuw gebouwd worden.
  • Ook bestaande helikopters zouden moeten worden aangepast met CRFS-systemen
  • Nieuwe modellen zouden ab initio met CRFS-systemen moeten worden uitgerust
  • EASA heeft de commentaar gevraagd op dit voorstel en zal binnenkort een beslissing nemen over het bindend karakter van deze richtlijn.  
 • 5.3 Lightweight recorders for helicopters, (p 25)
  • Vlucht data en voice recorders zijn niet in alle helikopters verplicht. Dit omdat vroegere systemen complex en zeer duur waren.
  • Intussen zijn er goedkopere en eenvoudigere toestellen op de markt die hetzelfde resultaat geven.
  • EASA heeft na beraad geoordeeld dat een verplichting om in alle helikopters data en voice recorders te installeren geen positieve kost/benefit ratio geeft.
  • EASA juicht een vrijwillige installatie en gebruik van dergelijke data en voice recorders toe in alle helikopters ongeacht klein of groot, legt geen algemene verplichting op.
 • 5.4 Ageing pilots, (p 25)
  • EASA heeft de afgelopen jaren de aanpassing van de leeftijdsgrens voor HEMS-piloten in 'single-pilot' helikopters van 60 naar 65 jaar onderzocht. 
  • Maar tegelijkertijd acht EASA het nodig om de AME's (luchtvaart keuringsartsen) opdracht te geven om bewust de gevolgen van de ouderdom te onderzoeken bij piloten. Vooral zichtproblemen en kleurblindheid manifesteren zich bij oudere piloten.
  • EASA is ook een onderzoek gestart naar de gevolgen van de leeftijd voor helikopterinstructeurs. Dit zou kunnen resulteren in een striktere medische keuring of het instellen van een leeftijdsgrens.
  • Nota: EASA heeft op 13 oktober 2023 een advies aan de Europese Commissie voorgelegd om middels een amendement de leeftijdsgrens te verhogen voor piloten die met single-pilot helikopters medische nooddiensten (HEMS) uitvoeren, mits het ondergaan van extra medische checks. (lees hier deze opinie van 13-10-2023). Het is niet duidelijk wanneer de Europese Commissie deze aanpassingen zal goedkeuren.

 

We blijven erbij dat EASA een grote luchtvaartveiligheid administratiemachine is geworden. Ieder mogelijk risico wordt in een regelgeving of aanbevelingen gegoten waarbij het als operator of piloot praktisch onmogelijk is om alles te kunnen opvolgen. De hoeveelheid regelgeving is niet evenredig met de veiligheid. En zeker voor private piloten wordt de afstand tussen de praktijk en deze nieuwe regelgeving nog groter. 

Helispot is al langer pleitbezorger voor een jaarlijkse 'Refresher cursus' voor private piloten maar dan met die informatie die echt bijdragen tot de kennis en het veiligheidsbewustzijn van de private piloot. Hier ligt een belangrijk onontgonnen terrein voor EASA.  

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepubliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *