Bezig met laden...

PPL(H)

Verschillende stappen om je PPL(H) vergunning te behalen

Verschillende stappen om je PPL(H) vergunning te behalen

De opleiding tot privaat helikopterpiloot [Private Pilot License Helicopters PPL(H)] is in de eerste plaats bestemd voor mensen die het helikoptervliegen als een hobby willen beoefenen: op restaurant met de vrienden, een uitstapje naar de Ardennen of een pleziervluchtje naar de kust. De vergunning die na het voltooien van de volledige opleiding uitgereikt wordt door het Directoraat Generaal Luchtvaart is conform met de Europese richtlijnen [Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing (JAR-FCL2)] en laat bijgevolg ook vluchten in de andere JAR-landen toe. Mits een eenvoudige conversie kun je op basis van je JAR PPL(H) ook een US PPL(H) license bekomen.

De opleiding bestaat uit twee delen - een theoretisch en een praktisch gedeelte. Theorie en praktijk zullen van meet af aan gecombineerd worden. Dit werkt motiverend en laat zowel toe de theorie beter te begrijpen en als de theorie onmiddellijk om te zetten in de praktijk. De opleidingen gebeuren meestal op Robinson 22 of op Schweitzer 300.

Om je vergunning uiteindelijk bekomen na theorie en praktijk examen zul je ook een examen Aviation Engels moeten afleggen en slagen! Dit is zeker geen onoverkomelijk obstakel voor Nederlandstaligen die Engels als hun tweede taal hebben aangeleerd.