Bezig met laden...

Logboek

Helihaven in de Eemshaven zou later dit jaar al operationeel kunnen zijn

Helihaven in de Eemshaven zou later dit jaar al operationeel kunnen zijn

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden, besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie artist impression) als locatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. 

Waarom een heliport in de Eemshaven?

Groningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie, want voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk. Groningen Seaports draagt zorg voor een goede infrastructuur in en om haar havens. De realisatie van een heliport hoort daar zeker bij en is van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren. Bovendien kan deze industrie zich door de komst van een start- en landingsplaats blijven ontwikkelen in de Eemshaven.

Doel

Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. Ook kan de helikopterhaven gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen.

Uitgangspunten

  • Er wordt alleen bij daglicht gevlogen.
  • Er vinden gemiddeld 15 vluchten per dag plaats (Eén vlucht is twee vliegbewegingen; landen en vertrekken).
  • Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters.
  • Bij de landingsplaats komt tevens een gebouw met een vertrek- en ontvangstruimte, kantoren, hangaar, werkplaats e.d.
  • De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters (in de regel 8-10 personen) die naar de windparken op zee vliegen.

De initiatiefnemers plannen om de nieuwe helihaven tegen eind dit jaar operationeel te hebben. Intussen heeft ook de helihaven Den Helder zijn verzet tegen de oprichting van een helihaven in de Eemshaven opgegeven.

Good Luck!

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *