Bezig met laden...

Logboek

ALERT: Laatste status van de covid-19 maatregelen voor de lichte luchtvaart in Belgie

ALERT: Laatste status van de covid-19 maatregelen voor de lichte luchtvaart in Belgie

Op 5 maart heeft het Overlegcomité van de verschillende regionale regeringen en federale regering een aantal maatregelen in de strijd tegen het corona-virus aangepast en versoepeld. 

Het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart heeft op 8 maart 2021 een lichtjes aangepaste nota gepubliceerd over de specifieke toepassing voor de luchtvaart van dit Ministerieel Besluit. Je kunt de volledige tekst van deze nota hier lezen.

Een paar specifieke maatregelen:

 • vluchten kunnen solo, met gezinsleden of met één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact (zoals bepaald bij MB van 01/11/2020) plaatsvinden.
 • EEN BELANGRIJKE WIJZIGING
  • Bovendien kunnen vluchten in het kader van opleiding of examinering met als doel het onderhoud, het voleindigen en het vernieuwen van kwalificaties en vergunningen, uitgevoerd worden met een instructeur of examinator aan boord
   • in tegenstelling tot het vorige besluit wordt in deze tekst geen negatieve uitzondering meer gemaakt voor private PPL(H) opleidingen of examinering. Dus wij lezen dat onderhoud, voleindigen of vernieuwen van vergunningen of kwalificaties kunnen nu met een instructeur of een examinator aan boord kan voor zowel private als commerciële vergunningen.
 • vluchten met derden, buiten deze vermeld in bovenstaand punt, mogen enkel plaatsvinden indien de social distancing regels gerespecteerd kunnen worden;
 • mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden verplicht gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit of indien meerdere personen in aanraking kunnen komen met het materiaal of het toestel;   
 • groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen en kunnen enkel buitenshuis plaatsvinden. Een onderlinge afstand van 1,5 meter moet gehandhaafd blijven. 
 • de theoretische opleidingen worden bij voorkeur via afstandsonderwijs of virtuele klassen georganiseerd. Meer info kan u vinden in de EASA gids
  “Guidance for allowing virtual classroom instruction and distance learning”
  . Indien niet mogelijk moet er een ruimte voorzien worden die de social distancing toelaat (10m² per persoon) en maximaal geventileerd wordt. Praktische opleiding in een luchtvaartuig of simulator valt onder de bovenvermelde regels voor het uitvoeren van vluchten.
 • de overige maatregelen in detail kunt u hier verder lezen.

Het Overlegcomité besliste het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden vanuit en naar België, voorlopig aan te houden tot 18 april 2021, maar deze maatregel wordt op het eerstvolgende overlegcomité van 26 maart opnieuw geëvalueerd. Dit reisverbod is een verantwoorde en noodzakelijke maatregel om de circulatie van het virus tegen te houden.

2 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *