Bezig met laden...

Logboek

Leonardo reageert op rapport over de fatale AW169 crash

Leonardo reageert op rapport over de fatale AW169 crash

Het rapport over de fatale crash van de Leonardo AW169 in Leicester waarbij 5 dodelijke slachtoffers vielen, blijft ook bij Leonardo nazinderen. Gedurende 5 jaar heeft de Britse AAIB (onderzoeksafdeling voor luchtvaartongevallen) de crash in al zijn aspecten onderzocht en heeft hierover een zeer gedetailleerd en onderbouwd rapport gepubliceerd.

Dat Leonardo hierop zou reageren was zeer voorspelbaar aangezien het rapport een technisch probleem als waarschijnlijke oorzaak van deze crash heeft weerhouden. Leonardo wil hiermede in eerste plaats de veiligheid en de geloofwaardigheid van de AW169 (en de AW189) beschermen maar ook aantonen dat het geen schuld treft. Dit laatste zal natuurlijk door de belanghebbenden in twijfel worden getrokken. 

Het bekende Londense advocatenkantoor Stewarts, die een speciale cel voor luchtvaartongevallen heeft, is door drie van de vijf dodelijke slachtoffers belast met dit dossier. In een uitgebreide reactie stelt het Peter Neenan, partner van het advocatenkantoor dat na hun lezing van het rapport het duidelijk is dat Leonardo verantwoordelijk is voor dit ongeval. Het ligt dan ook voor de hand dat Stewarts binnenkort Leonardo in rechte zal vervolgen.  

In zijn reactie stelt Leonardo voorafgaandelijk:

  • De AAIB bevestigd dat het veilig is om te vliegen met de AW169
  • De AAIB heeft geen aanbevolen acties voor Leonardo
  • De oorzaak van het ongeval geïdentificeerd als “waarschijnlijk” 

Verder stelt Leonardo:

  • Wij betuigen nogmaals ons oprechte medeleven en diepste medeleven aan al degenen die door deze tragedie zijn getroffen en in het bijzonder aan de families en dierbaren van degenen die hun leven hebben verloren.
  • AW169 blijft veilig om te vliegen. Meer dan 150 AW169's blijven veilig opereren in meer dan 30 landen en hebben tot nu toe meer dan 150.000 vlieguren geregistreerd over de wereldwijde vloot. De vloot is sinds het ongeval niet meer onderworpen aan beperkingen op het gebied van de grond- of luchtwaardigheid. 
  • Leonardo werkt, samen met andere relevante partijen, sinds de datum van het ongeval samen met de AAIB, in onze hoedanigheid als vliegtuigfabrikant en in overeenstemming met onze overkoepelende doelstelling van vliegveiligheid, om te proberen de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Leonardo heeft aanvullende preventieve inspecties en vervangende maatregelen getroffen die niet door de relevante autoriteiten waren gevraagd of vereist. Leonardo blijft zich inzetten voor het handhaven en voortdurend verbeteren van onze veiligheidsprocedures, evenals die van onze fabrikanten van onderdelen.
  • De AAIB heeft geen enkele aanbevolen actie aan Leonardo gericht. Het AAIB-eindrapport concludeert terecht dat Leonardo voldeed aan alle wettelijke vereisten, zowel bij het ontwerp als bij de fabricage van de AW169. 
  • Het eindrapport erkent ook dat Leonardo's onmiddellijke acties na het ongeval, zoals de implementatie van aanvullende veiligheidscontroles, die later door EASA werden aangenomen als verplichte speciale bulletins, ervoor hebben gezorgd dat de mondiale vloot van AW169's veilig is blijven opereren.
  • Het is belangrijk op te merken dat het substantiële werk dat in vijf jaar van analyse, gegevensverzameling, onderzoek en tests van het AAIB-onderzoek is verricht, slechts een 'waarschijnlijke' oorzaak van de mislukking heeft kunnen identificeren. Samen met de Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), de Italiaanse onderzoeksautoriteit voor de veiligheid van de burgerluchtvaart, hebben we opmerkingen ingediend bij de AAIB en een aantal aanvullende punten naar voren gebracht over bepaalde zaken. Wij staan volledig achter de opmerkingen van de ANSV op dit punt. 
  • De AW169-helikopter is ontworpen en vervaardigd volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Het is actief in enkele van de zwaarste klimaten en omstandigheden ter wereld, in enkele van de meest uitdagende operaties, waaronder zoek- en reddingsacties, medische evacuatie en brandbestrijding, en wordt vertrouwd door overheden, commerciële entiteiten en VIP's. We blijven ons inzetten voor het handhaven en verbeteren van onze veiligheid en procedures, evenals die van onze fabrikanten van onderdelen.

Het is al duidelijk dat dit rapport het startschot is voor een juridisch gevecht waarbij vele tientallen miljoenen £ op het spel zullen staan. De crash is reeds 5 jaar geleden maar de juridische afwikkeling van deze zaak zal ongetwijfeld nog een aantal jaren duren. 

Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepubliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *