Bezig met laden...

Logboek

EHang dreigt zijn Nasdaq listing te verliezen in 2023 of 2024

EHang dreigt zijn Nasdaq listing te verliezen in 2023 of 2024

EHang, een van 's werelds toonaangevende technologieplatformbedrijven voor autonome luchttaxi's (AAV = autonomous aerial vehicle), publiceerde vorige week zijn jaarverslag over de resultaten van 2021 en op pag 46 stond een opmerkelijke passage over de listing van de EHang aandelen op de Amerikaanse beurs, die we hier letterlijk vertalen:

'Onze ADS'en zullen worden geschrapt en het is mogelijk dat onze ADS'en en aandelen niet mogen worden verhandeld op de over-the-counter-markt onder de  Amerikaanse Holding Foreign Companies Accountable Act of de HFCA Act, als de PCAOB niet in staat is om auditors in China te inspecteren of volledig te onderzoeken . Op 16 december 2021 heeft PCAOB het HFCA Act Bepalingsrapport uitgegeven, volgens welke onze accountant is onderworpen aan de vaststellingen dat de PCAOB niet in staat is om of volledig te inspecteren. Volgens de huidige wet zou de notering en het verbod op over-the-counter-handel in de VS in 2024 kunnen plaatsvinden. Als dit gebeurt, is er geen zekerheid dat we onze ADS of aandelen op een niet-Amerikaanse beurs kunnen noteren of dat een markt voor onze aandelen zich buiten de VS zal ontwikkelen. Dat kan de waarde van uw belegging wezenlijk en nadelig beïnvloeden. Bovendien zou de mogelijke inwerkingtreding van de Accelerating Holding Foreign Companies Accountable Act het aantal  jaren van niet-inspectie van drie jaar naar twee aanpassen, waardoor de tijdsduur wordt verkort voordat onze ADS'en en aandelen worden verboden om vrij te verhandelen. Als dit wetsvoorstel zou worden aangenomen, zou onze notering op de Amerikaanse Nasdaq beurs kunnen worden geschrapt en in 2023 worden verboden om over-the-counter in de VS te handelen.'

Op 5 mei 2022 heeft EHang over deze problematiek een persbericht uitgegeven waarbij de koers van het EHang aandeel naar een absoluut bodempeil van $7.71 is gezakt. In het persbericht informeert EHang zijn aandeelhouders nogmaals over het probleem en zegt dat het bedrijf actief mogelijke oplossingen heeft onderzocht om de belangen van haar belanghebbenden zo goed mogelijk te beschermen. Het bedrijf zal blijven voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in zowel China als de VS en ernaar streven om zijn notering op de Nasdaq-aandelenmarkt te behouden.  

Veroordeling

EHang zit in de VS duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Naast hogergenoemde problematiek werden EHang, een dochtermaatschappij en CEO Huazhi Hu op 28 april 2022, voor een Amerikaanse rechtbank veroordeelt tot het betalen van een ontslagvergoeding en schadevergoedingen aan oud medewerker Gary Wang.

De veroordeling bedraagt een totaal bedrag van meer dan $ 20 miljoen. Voor EHang is een dergelijke veroordeling van groot belang voor financiële situatie en daarom heeft EHang een Form 6-K - material legal proceedings - bij de SEC neergelegd. EHang en zijn CEO beraden zich om tegen deze veroordeling in beroep te gaan.

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *