Bezig met laden...

Logboek

Heliniet in beroep tegen Luchthavenregeling helihaven Den Haag

Heliniet in beroep tegen Luchthavenregeling helihaven Den Haag

Op 4 Mei 2018 heeft Heliniet een beroepschrift neergelegd tegen de Luchthavenregeling voor de helihaven aan het Prins Clausplein te Den Haag.

De zoveelste episode in een jarenlang gevecht van Heliniet tegen de exploitatie van de helihaven naast het autowegencomplex aan het Prins Clausplein. De luchthavenregeling heeft een toelating tot exploitatie van een helihaven met tal van beperkingen; deze beperkingen kwamen tegemoet aan eerdere eisen van Heliniet. Maar toch blijft Heliniet zich tegen de helihaven verzetten in een omstandig verzoekschrift van 31 punten van haar advocaten.

Zelf schrijft Heliniet hierover: " Ook tegen de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde opvolgende luchthavenregeling heeft Heliniet beroep aangetekend bij de Raad van State. In deze luchthavenregeling zijn nieuwe te volgen vliegroutes opgenomen die zijn vastgesteld op basis van een convenant tussen de exploitant en Luchtverkeersleiding Nederland. Ook de inrichtingstekening waarin de in- en uitvliegroutes ten onrechte vanuit de taxiplaatsen zouden zijn getekend is vervangen. De luchthavenregeling heeft een vervaldatum van 1 april 2020. Van de luchthavenregeling maakt een een nieuwe Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim deel uit. Deze verklaring werd afgegeven door de Inspectie Leefomgeving en Transport."

Op 13 April 2018 werd een door Heliniet ingediend bezwaar tegen de verklaring veilig gebruik luchtruim is afgewezen. De verklaring werd in november vorig jaar afgegeven.

Laat ons hopen dat de exploitant Heliplan nu de kans krijgt om aan te tonen dat de bezwaren tegen de helihaven sterk overdreven zijn en dat de realiteit van de helihaven niet in verhouding staat tot de de emotie van de actiegroep. 

2 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *